خدمات Api بالقرآن

خدمات Api بالقرآن

پایگاه داده ی منحصر بفرد بالقرآن ، منابع بزرگ و ارزشمندی از محتوای اسلامی از جمله قرآن ، ادعیه ، تفسیر و ...به همراه صوت جهت استفاده کاربران عادی و توسعه دهنگان نرم افزارهای قرآنی فراهم کرده است. پایگاه داده ی بالقرآن، تمامی محتواها و داده های خود را از طریق پروتکل های استاندارد در اختیار توسعه دهندگان و موسسات ذی ربط قرار می دهد.

برخی از خدمات Api بالقرآن

قرآن

لیست سوره ها متن آیات به وسیله شماره جزء، شماره صفحه، نام سوره و شماره آیه لیست مترجم ها صوت آیه بر اساس صفحه، سوره و آیه

روایات

لیست کتب روایی روایات مربوط به یک آیه عناوین روایات موضوعی متن روایات موضوعی مشاوره روایی

نهج البلاغه

دسته بندی حکمت ها، نامه ها و خطبه ها عناوین ذیل یک دسته بندی متن یک عنوان

تفاسیر

لیست کتب تفسیر تفسیر یک آیه

ادعیه

دسته بندی ادعیه لیست ادعیه زیرمجموعه یک دسته بندی متن دعا

احکام

لیست مراجع تقلید عناوین احکام یک مرجع متن حکم